– Talno gretje je učinkovito samo v toplotno izoliranih hišah oz. v energijsko učinkovitih hišah (dobra Izolacija/fasada, dobra okna…)

– Ker je pri talnem gretju nižja temperatura ogrevalne vode, je manjša poraba energije.

– Energijska učinkovitost talnega gretja je višja kot pri radiatorskem ogrevanju, saj deluje pri 30-40 stopinjah ogrevalne vode, radiatorji pa za enak učinek potrebujejo vodo segreto na 50-60 stopinj Celzija.

– Raba energije je pri talnem gretju 15% nižja kot pri radiatorskem ogrevanju pri enakih pogojih.

– Če se ogrevamo na sistemih z obnovljivimi viri energije (Toplotna črpalka, sončni kolektorji, geotermalna energija…), jih s talnim gretjem bistveno bolj izkoristimo, saj so ti sistemi pri nizkotemperaturnem režimu veliko bolj učinkoviti. Radiatorji pa zahtevajo visokotemperaturni režim.

– Razporeditev in zaznavanje temperature v prostoru so pri talnem gretju boljše. Radiatorji približno 75% toplote oddajajo s konvekcijo in le do četrtino z radiacijo. Ker hkrati delujejo pri višjih temperaturah vode, je kroženje zraka v prostoru bolj intenzivno, zaradi konvekcije pa se topel zrak dviguje pod strop. V večjih prostorih je lahko razlika v temperaturi zraka na različnih točkah tudi do štiri stopinje Celzija, zaradi kroženja zraka pa občutimo tudi toplejše in hladnejše tokove zraka, zaradi česar je občutek toplotnega ugodja manjši. Pri talnem gretju pa do 80% toplote v prostor prehaja v obliki radiacije infrardečih žarkov. S tem dosežemo zelo dober približek idealno razporejenim plastem temperature zraka v prostoru. Pri tleh je temperatura od 23 do 24 stopinj Celzija, v višini glave pa od 18 do 20 stopinj Celzija. Občutek toplotnega udobja je boljši, temperaturo občutimo bistveno bolj enakomerno razporejeno, čeprav je pri tleh višja. Vendar pa mora biti talno gretje uravnavano tako, da temperatura pri tleh ni višja od 24 stopinj Celzija.


– Pri talnem gretju je toplotni občutek enak, kot pri dveh stopinjah več če imamo radiatorsko ogrevanje. Vsaka stopinja več pa pomeni približno 6% večjo rabo energije za ogrevanje.

– Raziskave so pokazale, da je talno gretje veliko boljše za alergike, kot radiatorsko gretje.

– Pri talnem gretju je manj kroženja zraka, kar pomeni veliko manj prahu in pršic.

– Zrak se pri talnem gretju tudi manj izsušuje, kar je še posebej pomebno pozimi, ko je relativna vlažnost zraka zaradi ogrevanja običajno prenizka. Radiatorji pa imajo zaradi intenzivnejšega kroženja zraka, ki ga povzroča konvekcija, prav nasprotne učinke, več se dviguje prah, zrak pa je pogosto preveč suh.

– Pri talnem gretju lahko izkoristimo ta prostor, ki bi bil drugače namenjen za radiatorje (postavitev pohištva, okrasnih rastlin itd….) En radiator zasede 1m2 funkcioanlnega prostora. Tudi vizualno so prostori lepši brez radiatorjev.

– Talno gretje uravnavamo glede na temperaturne cone. Cona je lahko posamezni prostor, lahko pa vanjo povežemo več prostorov, za katera želimo enako temperaturno ugodje. Vsako lahko iz centralne regulacije uravnavamo posebej. Tako se v posamezno cono lahko dovaja zgolj toliko toplote, kot je potrebno. Pri radiatorjih pa temperaturo v posameznih prostorih reguliramo s pomočjo centralnega termostata in termostatskih ventilov, če smo jih namestili. Če jih nimamo, pa se celotna hiša ogreva enako, koliko, pa je odvisno od tega, kolikšna temperatura je nastavljena na termostatu in kje je nameščen, zato so nekateri prostori lahko preveč, drugi pa premalo ogreti.

– Odzivnost na temperaturne razlike je pri talne gretju počasna, zato je priporočljivo talno gretje vgraditi v prostore, ki jih nameravamo redno ogrevati ali vsaj temperirati. Razlog za to je slabša odzivnost na temperaturne spremembe. Talno gretje se nanje odziva počasneje kot radiatorji, zato traja dlje, da z njimi ogrejemo ohlajen prostor.

– Odzivnost talnega gretja je odvisna predvsem od debeline estriha, ki je del celotnega sistema. Ta ne sme biti tanjši od 35mm in ne debelejši od 65mm. Tako da bo talno gretje potrebovalo od 40 minut do ene ure in pol, odvisno kako je dimenzionirano in regulirano, da se bo odzvalo na temperaturne razlike, pa naj je treba prostor ogreti ali ohladiti. Reakcijski čas radiatorjev je v primerjavi s tem krajši.


– Poleg ogrevanja lahko sistem talnega ogrevanja uporabimo tudi za hlajenje prostorov, vendar je primernejše stensko hlajenje. Poleg kotla je potrebno dograditi ustrezen hladilni agregat. Ta odpade, če imamo vgrajeno toplotno črpalko za ogrevanje, s katero lahko poleti tudi hladimo prostore (aktivno ali pasivno, v primeru vgradnje zemeljskega kolektorja). Da preprečimo kondenzacijo v tleh, je potrebno vgraditi ustrezno avtomatiko. Učinkovitost talnega hlajenja pa je zelo odvisna od načina gradnje (masivna, montažna lahka gradnja). Tako lahko v primeru velike akumulativnosti gradbene konstrukcije preprečujemo vplive hitrih zunanjih sprememb.


– Debelina toplotne izolacije znaša okvirno za sistem položena v tlak proti zemlji ali neogrevanimi prostori minimalno 30 mm in za tlake nad etažami približno 20 mm.

– Pri talnem ogrevanju je izredno pomembno, kakšno vrsto talne obloge izberemo. Vrsta talne podloge mora biti določena že pri načrtovanju, predvsem pa mora biti znana njena toplotna prevodnost Ko se odločimo za nakup talnih oblog je potrebno vedeti nekaj o lastnostih in toplotni prevodnosti posameznih materialih, načinu polaganja in primernih lepilih. V naših klimatskih razmerah se za oblaganje tal največ uporabljajo kamen, keramične ploščice, PVC talne obloge, linolej, tekstilne talne obloge, parketi, pluta, v zadnjem času pa tudi laminati. Nekoliko ironično je, vendar so kvalitetne talne obloge višjega cenovnega razreda istočasno dobri izolatorji toplote in tako manj primerni ali celo neprimerni za talno ogrevanje.

– Nevidno talno ogrevanje ima tudi prednost pred radiatorskim v pogledu čiščenja.

– Kar se tiče okvar jih pri talnem gretju ob normalnem obratovanju ni. Ne more priti do tega da bi cev počila, tudi sistem je izveden tako, da je posamezna cevna zanka iz enega kosa cevi in se tako ne morejo pojaviti poškodbe na spojih. Cevi so že pred polaganjem pregledane in atestirane pri proizvajalcu, vsak zvitek ima svojo številko. V nobenem primeru ne smemo dovoliti vgraditi cevi neznanega proizvajalca in cevi, ki nimajo priloženega atesta. V primeru, da se kljub temu zgodi, da smo pri polaganju sanitarne opreme prevrtali cev talnega ogrevanja, je sanacija enostavna. Poškodovani del cevi se izreže, vstavi novi podaljšek ter zavari na poškodovanem delu. Seveda moramo pred tem odstraniti nekaj keramičnih ploščic, vendar to ne predstavlja velike škode. Druga možnost okvare je, da vode v ceveh zmrzne, če objekt ni stalno ogrevan (na primer vikend). To preprečimo, če sistem napolnimo s sredstvom proti zmrzovanju ali pa vodo pred zimo izpustimo in cevi izpihamo z zrakom.


– Sistem talnega ogrevanja varujemo pred visoko temperaturo z vgradnjo magnetnega ali termostatskega ventila. Ventil zapre dovod vode v sistem in izklopi obtočno črpalko v primeru, ko temperatura ogrevalnega medija preseže dovoljeno vrednost. Sistem lahko varujemo tudi z tropotnim mešalnim ventilom.

– Investicija za talno gretje je precej višja kot za radiatorsko gretje.Tudi izvedba talnega gretja je zahtevnejša. Cena je v primerjavi z vgradnjo radiatorjev od 20-40% višja, odvisno od izbranega sistema tako talnega ogrevanja kot radiatorjev. Ceno talnemu gretju dviguje zahtevnost vgradnje, saj je treba izvesti precej več del, kot pri namestitvi radiatorjev. Dodaten strošek je še dobra regulacija, ki je nujna, če želimo z uravnavanjem temperature v posameznih prostorih oz. conah v katere so povezane zanke talnega ogrevanja, zagotoviti čim bolj učinkovito delovanje.

V kolikor bi imeli še kakšno vprašanje glede talnega gretja in je ostala še kakšna nejasnost, ki je nisem razložil ali pa bi želeli ponudbo/predračun me lahko kontaktirate na zgoraj napisan mail ali na telefonsko številko.


Lep pozdrav, Mojster Florko.